Sambandstjenesten. Hvorfor?

Jeg synes det er givende å være en del av NRRL Sambandstjenesten. Jeg har engasjert meg i Sambandstjenesten Innlandet av NRRL som jeg var med å starte i 2016. Vi har bygget Innlandsnettet, og vi har bygget en operativ organisasjon som i dag samarbeider med Statsforvalteren, og 4 ulike kommuner så langt.

Deltakelse i Sambandstjenesten har gjort at jeg har måttet lære meg nye emner innen vår hobby, så som aprs og winlink. Dette er kommunikasjonsformer jeg synes er spennende. Og – det at noe som er min hobby kan være samfunnsnyttig oppleves som en bonus, og noe å være stolt av.

Jeg tror at vi mennesker finner stor glede i å kunne føle oss nyttige og hjelpe andre. Det er jeg fått føle på gjennom sambandstjenesten som f.eks ved leirraset i Gjerdrum, skogbrann i Dovre eller leteaksjon i Grimsdalen. Min kunnskap kom til anvendelse og nytte. Det er fint å tenke på.

Fremfor alt møter jeg mange andre interesserte og dedikerte mennesker gjennom Sambandstjenesten, og det er alltid et gode.

Engasjer deg du også! Se f.eks. krisesamband, eller nrrl.